Kolačići (takozvani “Cookies”) su automatske procedure za pronalaženje podataka koji se odnose na određene preferencije Internet korisnika prilikom posete određenog vebsajta.

ELEKTROTERM MC 022 DOO RUMA (u daljem tekstu: ELEKTROTERM koristi kolačiće kako bi se olakšala upotreba sajta kao i omogućio lakši pristup sajtu.

ELEKTROTERM koristi kolačiće kako bi se omogućilo da korisnik bude prepoznat kao ponavljajući i kako bi se na taj način personalizovala upotreba i ubrzala navigacija.    

Vrste kolačića (“Cookies”)

Sledi klasifikacija kolačića u zavisnosti od njihovih karakteristika:

a) Zavisno od kompanije koja upravlja kolačićima:

• Sopstveni: oni se šalju terminalnom kompjuterskom sistemu korisnika sa računara ili domena kojim  upravlja urednik od kog se dobija usluga koju je korisnik zatražio.

• Od trećih lica: oni se šalju terminalnom kompjuterskom sistemu korisnika iz kompjuterskog sistema ili domena kojim ne upravlja urednik, već druga kompanija koja tretira podatke dobijene putem kolačića.

b) U zavisnosti od vremena kada su aktivni:

• Po sesiji: prikupljaju i čuvaju podatke dok korisnik pristupa veb stranici.

• Trajni: podaci ostaju pohranjeni u kompjuterskom sistemu i može im se pristupiti i mogu biti tretirani u  periodu koji odredi osoba odgovorna za kolačić.

c) U zavisnosti od svrhe:

•    Tehnički: dozvoljava korisniku da vrši navigaciju kroz veb stranicu, platformu ili aplikaciju i koristi različite opcije ili usluge koje postoje na njima, na primer, proverava promet i komunikaciju podataka, identifikuje sesiju, ulazi u delove ograničenog pristupa, pamti elemente koji čine porudžbinu, obrađuje porudžbinu, prijavi aplikaciju ili učešće u događaju, koristi sigurnosne elemente za vreme navigacije, pohranjuje sadržaje za difuziju videa ili zvuka ili deli sadržaje putem društvenih mreža.

• Prilagođavanje: dozvoljava korisnicima pristup uslugama sa određenim prethodno definisanim opštim karakteristikama u zavisnosti od određenih kriterijuma u ​​kompjuterskom sistemu korisnika, na primer, jezika, tipa pretraživača kroz koji se usluzi pristupa, regionalne konfiguracije odakle se pristupa usluzi, itd.

  • Analiza: omogućava praćenje i analizu obrazaca ponašanja korisnika veb stranica sa kojima su povezani (na primer, merenje aktivnosti na vebsajtovima, postavljanje korisničkih profila za navigaciju na sajtu, kako bi se uvela poboljšanja u zavisnosti od analize upotrebe od strane korisnika usluga).
  • Publicitet: omogućava upravljanje prostorima za oglašavanje koji se nalaze na veb stranici na osnovu kriterijuma kao što su izmenjeni sadržaj ili učestalost prikazivanja oglasa.

•    Publicitet ponašanja: omogućava upravljanje prostorima za oglašavanje koji se nalaze na veb stranici i skladištenje podataka koji se odnose na ponašanje korisnika, stečenih kontinuiranim praćenjem navigacionih navika, što potom omogućava da se razvije određeni profil i pokaže publicitet u zavisnosti od navedenog.

Deaktivacija kolačića (“Cookies”)

Korisnik može konfigurisati pretraživač da prihvati ili odbaci kolačiće po difoltu.

Ako korisnik odluči da odbije upotrebu kolačića, određene pogodnosti mu mogu biti nedostupne.

Postupak koji je potreban za blokiranje i uklanjanje kolačića može se razlikovati od jednog Internet pretraživača do drugog, tako da ga u svakom trenutku možete promeniti u skladu sa uputstvima dobijenim od strane Internet pretraživača, kao što je prikazano u nastavku:

• Podešavanja kolačića za Internet Explorer

 • Podešavanja kolačića za Firefox

 • Podešavanja kolačića za Google Chrome

 • Podešavanja kolačića za Safari MAC i Safari Mobile

Ovi pretraživači su predmet ažuriranja ili izmena, tako da ne možemo garantovati da se u celosti podudaraju sa verzijom Vašeg Internet pretraživača.

Kolačići (“Cookies”) na Vebu

Na Vebu se koriste sledeće vrste kolačića:

Nastavljajući da pretražujete ovaj Veb bez osporavanja njegove autorizacije podrazumeva da prihvatate njegovo korišćenje od strane vlasnika.Za sva dodatna pitanja vezana za upotrebu kolačića, korisnik može poslati pisani zahtev putem e-mail-a na: elektrotermmc022@gmail.com (na pažnju: Stefan Čanković).

Kategorije