fbpx

OBAVEŠTENJE O USLOVIMA PRODAJE NA DALJINU
www.elektroterm.rs

 1. Sva obaveštenja data na ovom sajtu u skladu sa članom 16, 28 i 29. Zakona o zaštiti
  potrošača data su u komercijalne svrhe.
 2. Elektroterm MC022, Glavna 264, Matčni broj 08436819, PIB 100845586 Ruma
  Reklamacije i informacije možete podneti telefonom 022/430-365 ili na mail:
  [email protected]
  (u daljem teksu PRODAVAC)
 3. Osnovna obeležja robe su istaknuta u detaljnom pregledu artkla, kao i prodajna cena.
  Prikazana je prodajna cena koju naplaćuje Elektroterm MC 022 doo za koštanje poručenog artikla.
  U slučaju da ne odaberete i pošaljete kurirsku službu Prodavac će poslati robu sa kurirskom
  službom sa kojom imamo potpisan Ugovor.
  Obračun troškova dostave možete pogledati u važećem cenovniku kurirske službe „BeX“
  dostave u odnosu na veličini/težinu paketa.
  Zaposleni kod Prodavca će prilikom telefonske potrvde porudžbine saopštava usmeno kupcu
  koliko će iznositi troškove dostave.
 4. Plaćanje je moguće uplatom na račun ili plaćanje pouzećem.
  Ukoliko želite da platite preko računa potrebno je da to naznačite prilikom slanja
  porudžbine.
  Ukoliko plaćate pouzećem, dolaskom kurirske službe plaćate navedeni iznos u gotovini.
 5. U roku od 1 radnog dana od slanja porudžbine, pozvaće vas predstavnik prodavca kako bi
  potvrdio porudžbinu i saopštio troškove dostave.
  U roku od 2 radna dana biće vam poslata poručena roba.
 6. Na komunikaciju sa „Elektroterm MC 022“ Doo, bila ona telefonska ili poštanska, primenjuje se
  standardna tarifa.
 7. Zakonom o zaštiti potrošača prodavac je odogovoran za nesaobraznost robe u ugovoru koja
  se pojavi u roku od 24 meseca od kupovine robe.
  Za robu čiji je period saobraznost duži od 24 meseca prodavac je obavezan da izda garantni
  list dobavljača.
  Prodavac je dužan da u slučaju nesaobraznosti robe o svom trošku obezbedi servisiranje i
  otklanjanje nesaobraznosti iste.
 8. Kod prodaje polovne robe, označene kao OUTLET prodavac odgovara za nesaobraznost u
  roku koji ne može biti kraći od 12 meseci.
  Period saobraznosti artikla koji je po karakteru potrošan može biti kraći od 24 meseca.
  Delovi artikla koji su upotrebom skloni trošenju i habanju takođe imaju rok kraći od 24
  meseca. Period saobraznosti za takve artikle iznosi 6 meseci, ukoliko proizvođač nije
  drugačije propisao.
 9. Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Prodavca kupac gubi u slučaju
  neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom
  za upotrebu. Takođe, ovo pravo se gubi i u slučaju da kupac ili neovlašćeno lice otvara,
  prepravlja ili popravlja uređaj.
 10. Kao potrošač imate pravo na jednostrani raskid ugovora u skladu sa Zakonom o zaštiti
  potrošača. Pravo na jednostrani raskid ugovora možete ostvariti u roku od 14 dana od dana
  prijema robe. Pravo ostvarujete tako što ćete obavestiti prodavca o nastojanju odustanka od
  ugovora, telefonom, mailom ili poštom. Obaveštenje mora da sadrži obrazac o odustanku od
  ugovora, koji možete skinuti sa našeg sajta. Nakon toga potrebno je kompletnu pošiljku sa
  pratećom dokumentacijom, ambalažom, uz fiskalni račun dostaviti nazad prodavcu.
  Troškovi povrata u ovom slučaju su na kupcu.
 11. Prodavac se obavezuje da će u roku od 14 dana od prijema obrasca o odustanku izvršiti
  povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke.
  Prodavac zadržava pravo da ne vrati celokupan iznos kupcu ukoliko je uređaju umanjena
  vrednost kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi
  ono što je neophodno da bi se ustanovila priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.
 12. Roba kod koje je primećen nedostatak ili nepravilnost u radu se vraća prodavcu.
  Kupac je potrebno da popuni reklamacioni list i da ga zajedno sa robom vrati prodavcu.
  Pored reklamacionog lista i uređaja potrebno je priložiti dokaz o kupovini (račun, slip).
  Ambalaža nije preduslov da bi ste ostvarili pravo reklamacije, ali je poželjno da se roba vraća
  u bezbednom pakovanju kako se ne bi oštetila prilikom transporta.
 13. Roba kod koja je predmet reklamacije ili roba od koje želi da se odustane od kupovine vraća
  se nazad prodavcu. Prodavac ima rok od 8 dana od prijema robe da vas obavesti o stanju
  artikla, predlogu za rešavanje reklamacije i roku za rešavanje reklamacije.
  Rok za rešavanje reklamacije ne može biti duži od 30 dana.
 14. Na osnovu nalaza ovlašćenih lica iz ovlašćenog servisa prodavac predlaže rešenje kupcu.
  U slučaju da je reklamacija opravdana, otklanjanje neosaobraznosti će biti na račun
  prodavca. Međutim, ukoliko je nesaobraznost postupila pod uticajem kupca ili vremenskih
  neprilika i prirodnih nepogoda, kupac će dobiti predlog za otklanjanje o trošku kupca.
 15. Ukoliko je reklamirani uređaj vraćen u roku od 6 meseci od prodaje kupac ima pravo izbora
  između popravke, zamene ili povrata novca, ukoliko je u pitanju fabrički nedostatak.
 16. Ukoliko se uređaj vraća treći put na popravku, u roku za saobraznost, kupac takođe ima
  pravo izbora između popravke, zamene i povrata novca, ukoliko je u pitanju bio fabrički
  nedostatak.
  Kupac nema pravo izbora iz ovog člana ako je u nekom od prethodnih reklamacionih povrata
  odabrao popravku proizvoda, a da je u pitanju fabrički nedostatak.
  Kupac takođe nema pravo izbora ako je u jednom od prethodnih slučaja kvar prouzrokovan
  kupčevim korišćenjem i upotrebom.
 17. Troškovi slanja reklamiranje robe prodavcu nazad idu na račun prodavca.
  Ukoliko je reklamacija opravdana, nakon servisa dostava će biti na račun prodavca.
  Ukoliko je reklamacija nastala delovanjem kupca, povrat kupcu će biti na njegov račun.
 18. Elektroterm MC022 Doo ima potpisan ugovor sa kurirskom službom „D express“.
  Telefon za poziv kurira za preuzimanje robe je 011/331-33-33
  U slučaju reklamacije potrebno je poslati robu „BeX“ kurirskom službom

KUPUJTE LAKŠE I SIGURNIJE